skip to Main Content

PRIMÀRIA

A la Primària combinem l’aprenentatge tradicional en què l’alumne aprèn a partir de les explicacions del professor, amb la implantació de noves metodologies a l’aula. Una d’elles és el treball cooperatiu, una metodologia molt activa on, guiat pel mestre, l’alumne aprèn a aprendre amb els seus companys i mitjançant el foment del pensament crític. També l’aprenentatge a través d’innovadors programes informàtics, els bits ortogràfics, el taller d’escriptura i el càlcul mental diari.

L’aprenentatge competencial és fonamental en aquesta etapa ja que, tot i que potenciar la memòria és important, encara ho és més ajudar l’alumne a treure profit i aprenentatges de les situacions quotidianes que se li presenten, i de les estratègies que adopta per resoldre-les de forma positiva.

Això ho fem, en gran part, en el projecte interdisciplinari que cada any gira al voltant d’un tema sobre el qual els alumnes fan recerca i el desenvolupen en diferents àmbits i formats, generant debats i exposicions artístiques i orals, que els ensenyen a estructurar bé el discurs i exposar-lo amb una bona expressió oral, intenció i seguretat.

Per a les sessions en anglès dividim la classe en dos grups, de manera que es pugui treballar de forma encara més personalitzada. La llengua anglesa s’introdueix ja a la matèria de Science (Medi) perquè l’alumne aprengui en un ambient d’immersió lingüística.

La ubicació de l’escola en plena natura multiplica les possibilitats d’adquirir coneixements a partir de la seva observació directa, més enllà dels llibres. Conscients d’aquest privilegi que tenim, aprofitem qualsevol oportunitat per traslladar les aules a l’exterior i integrar així conceptes de medi, matemàtiques, plàstica… que es poden relacionar amb la natura, alhora que gaudim de la sensació d’estar a l’aire lliure.

A l’interior, les aules amb llum natural juntament amb les més específiques de lectura i biblioteca, música, taller de plàstica, informàtica… complementen l’espai més adient on l’alumne pot adquirir els diferents tipus de coneixements curriculars.

Més enllà de la tradicional prova escrita, l’avaluació de l’alumne comprèn diferents mètodes, com les exposicions orals, la preparació d’una part del temari per explicar-la a la resta del grup, portfolis, activitats en grup, realitzacions de murals i mapes conceptuals, etc.

Back To Top