skip to Main Content

EDUCACIÓ EN VALORS

A l’escola donem una gran importància a l’educació emocional i al foment dels valors per ajudar les famílies a formar persones en la seva integralitat i equilibri. Per això treballem els valors positius que permeten una vida amb plenitud, pau i llibertat des d’una vessant pràctica i contemporània, uns valors que marquen tant el nostre comportament com les decisions que prenem al llarg de la vida. En aquest sentit, tractem de desenvolupar en els alumnes la capacitat per identificar les pròpies emocions i regularles de manera que afavoreixin l’autoestima, la sociabilitat i les habilitats de vida per al benestar.

Perquè considerem que avui més que mai, calen persones formades, decidides, amb conviccions pròpies i fortes, però també amb una gran capacitat d’adaptació als canvis. Persones segures, confiades, conscients de les seves possibilitats, i amb valors com l’empatia i la solidaritat. Persones felices, optimistes, sense complexos ni pors i capaces de trobar solucions als problemes. Persones valentes, emprenedores, responsables, resolutives, equilibrades, competents, implicades, autosuficients, creatives, comunicatives… Persones per a qui l’excés d’opcions i oportunitats que hi ha avui en dia sigui un avantatge i no una amenaça.

A l’escola seguim la línia humanística cristiana, amb respecte a totes les creences, i tractem la Història de les diferents religions i cultures religioses. Celebrem les festes principals de l’any litúrgic, des de l’Advent de Nadal fins a Pasqua, i els alumnes tenen la possibilitat de celebrar la Primera Comunió i la Confirmació a l’escola.

El respecte per la natura, l’ecologia i el medi ambient, que tenim tan a l’abast a la nostra escola, és també fonamental avui en dia i encara ho serà més en el futur. És per això que volem que els nostres alumnes tinguin una forta consciència ecològica més enllà del reciclatge. Volem que siguin ciutadans informats i amb esperit crític, perquè entenent i estimant la natura podran contribuir a la seva preservació.

Back To Top