skip to Main Content

MATRICULACIÓ

Som una escola totalment privada i, per tant, la matriculació no depèn de preinscripcions, punts ni sortejos… Les famílies que vulguin matricular el seu fill a l’escola poden fer-ho en qualsevol moment de l’any, sempre i quan hi hagi places disponibles per al curs sol·licitat.

En cas contrari, l’alumne pot ser inscrit en la llista d’espera i en el cas que hi hagués alguna vacant l’escola li notificaria la disponibilitat de matrícula. L’ordre que se segueix per assignar una plaça als alumnes en llista d’espera és estrictament cronològic a partir del moment d’inscripció.

Què cal fer abans de matricular?

Les famílies que volen una plaça és aconsellable que prèviament participin en una visita personalitzada per conèixer el projecte educatiu i com és el dia a dia a l’escola i sol·licitar una entrevista amb Direcció, on se’ls informarà del funcionament de l’escola.

Què cal per matricular?

Sol·licitar els documents de matrícula, omplir-los, fer-los arribar a l’escola i fer efectiu l’import de matrícula (350 €) que només s’aplica a la matriculació del primer any i no en els cursos successius.

Back To Top