skip to Main Content
Psicomotricitat I Immersió A L’anglès Des D’infantil

Psicomotricitat i immersió a l’anglès des d’infantil

Els alumnes d’infantil fan algunes franges íntegrament en llengua anglesa, com és el cas de l’espai dedicat a la psicomotricitat. El Ciarán Drummey és el nou professor d’anglès de tota l’etapa i l’encarregat de dinamitzar també aquestes classes de “psico” que, com sabeu, afavoreixen el desenvolupament físic i mental dels més petits. 

El Ciarán és irlandès i fa més de 12 anys que viu al nostre país, per la qual cosa parla també castellà i català. Tot i això, a les classes es dirgeix als alumnes únicament en anglès per tal que la immersió sigui del 100%. Per assegurar la comprensió dels nens i nenes d’infantil, el Ciarán desplega diferents recursos com la repetició, donar una volta a l’explicació, acompanyar-se de les indicacions, exagerar el gest o ampliar el context, entre d’altres, i evitar així “caure” en la traducció.

A més de les cançons en llengua anglesa i del vocabulari que aprenen a aquesta edat sobre temes com els animals o els colors, els alumnes desenvolupen així també la capacitat d’entedre o deduir el significat gràcies al context. I, de forma indirecta, van integrant com s’estructura la llengua anglesa a partir de frases i indicacions com “shake your legs”, “make a circle”, “take just one card”, “come back and put it here”, “we have to run, run again and run quickly”, etc.

A partir del joc, els alumnes -com aquests de les fotos de P4- practiquen l’escalfament, fan abdominals, corren, fan flexions, salten, aprenen a mantenir l’equilibri, treballen la coordinació i adquireixen l’hàbit d’estirar en acabar la sessió. Aquest ambient lúdic i divertit que es crea en aquestes classes fa que els alumnes estiguin més receptius i associïn la psicomotricitat a una emoció i, per tant, acabi sent més rellevant per a ells.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top