skip to Main Content
Programa D’estimulació De La Lectura A P4

Programa d’estimulació de la lectura a P4

Aquest trimestre els Plateros han començat a llegir amb el llibre “Ludimots”, un llibre de lectura plantejat per ser treballat a l’aula i amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament de les habilitats lectores. S’introdueix a P4 quan el nen està preparat i es treballa de manera totalment individual, respectant el ritme de cada alumne. Amb aquesta finalitat, el llibre presenta un disseny amè i divertit, perquè els nens se sentin motivats i entenguin el que llegeixen. A més, “Ludimots” té en compte els coneixements previs, els interessos i les lletres que els alumnes van coneixent i assimilant a l’aula.

La lectura s’inicia amb l’estimulació de les vocals i els grups vocàlics, i quan l’alumne ja ha consolidat un so i una lletra es pot fer la lectura i les activitats referents. Es presenta primer cada lletra de manera aïllada amb el seu ludigest (totes les lletres les fan amb un gest), es treballa la lectura de síl·labes i, posteriorment, es presenten activitats lúdiques en què l’alumne pot consolidar el procés de lectura i escriptura amb diferents activitats. Alguns exemples del que estan fent aquests dies a classe són llegir frases que han d’associar a una imatge; llegir paraules i identificar les imatges que evoquen en una escena; encerclar noms que corresponguin a un dibuix; completar paraules bessones, o resoldre mots encreuats i sopes de lletres.

Cada dues setmanes treballen també un “ludiconte”, un conte escrit amb lletra d’impremta i que segueix els principis del mètode d’estimulació primerenca de Glenn Doman. És un mètode de lectura global que parteix del concret (paraules) a l’abstracte (l’alfabet). Els relats del conte són sempre històries properes als nens i motivadores per atraure la seva atenció.

L’objectiu de P4 és que tinguin gust per lectura, per la qual cosa a la nostra escola tenim en compte el procés de cada infant sense accelerar l’aprenentatge. A més, la Mireia els felicita i anima ja que rebre estímuls motivadors i un reconeixement al seu  esforç i concentració són molt beneficiosos per al seu progrés. I és que, en aquesta edat, l’aprenentatge més significatiu que els podem donar és il·lusionar-los i fomentar-los aquest gust per la lectura.

Back To Top