skip to Main Content
Comprovant El Funcionament Del Classroom A Classe

Comprovant el funcionament del Classroom a classe

Volíem anar una classe de l’ESO per comprovar com s’està implementant el Classroom i l’atzar ens ha portat a la de Ciències Naturals de 3r d’ESO, on el Roger de Marfà començava la correcció dels deures. A la darrera classe havia penjat un document sobre l’origen de l’univers -en concret, de com es va provar l’existència del Big Bang- a partir del qual els alumnes havien de respondre una sèrie de preguntes de comprensió lectora. Després de comprovar que tots havien lliurat les respostes en el termini prestablert, els ha pujat les solucions perquè puguessin comprovar els seus encerts i/o errades i, en aquells casos que ho requerien, ha comentat les respostes a alguns alumnes.

Tot seguit, els ha sorprès a tots quan a les 16:10 hores han rebut un pop-up als seus dispositius mòbils que els anunciava que tenien un examen sorpresa, tipus test. Concentrats en els mòbils han hagut de respondre un qüestionari de 10 preguntes, amb més d’una resposta possible, al voltant de la temàtica que han fet aquests primers dies de curs, com per exemple: “Quants premis Nobel va obtenir Marie Curie” o “Com es mesura la temperatura en el sistema internacional?”.

En acabar de respondre, els estudiants han enviat el qüestionari i automàticament han rebut la seva nota sobre 10. Tot seguit, han analitzat amb el professor l’estadística dels resultats del grup classe per veure quins són els punts que necessiten reforçar de cara a l’examen de la setmana que ve.

A més, aquests dies el Roger ha penjat al classroom que comparteix amb els seus alumnes diferents vídeos curts, com un de dos minuts sobre la mida relativa de les estrelles o un altre amb una animació al voltant del tamany de les cèl·lules. També versions reduïdes del Power Point amb el que segueix les explicacions a classe i notícies d’actualitat científica o de medi ambient, com per exemple que França ha aprovat una llei que prohibeix la venda de gots i coberts de plàstic. A més, com a complement de l’aprenentatge curricular, en aquesta plataforma proposa exercicis optatius de reforç o d’ampliació de matèria, en català, castellà i anglès, que anima als seus alumnes a fer i per als qui uns dies més tard en publica les solucions.

Back To Top