skip to Main Content
Crèdits De Síntesi I Els Treballs De Recerca

Crèdits de síntesi i els treballs de recerca

Els alumnes d’ESO han fet aquesta setmana l’exposició dels seus Crèdits de síntesi (1r, 2n i 3r) i Treball de recerca (4t) davant dels seus companys de cicle, familiars i jurat. Enguany el tema triat han estat els rius i 1r ha fet els de Catalunya; 2n els d’Espanya; 3r els d’Europa i 4t, del món sencer.

Aquestes exposicions orals són la cloenda d’una feina que comença al mes de gener, amb la presentació del riu escollit i del guió, del que cada professor tutor va fent el seguiment, correccions i propostes a partir de trobades periòdiques amb els alumnes.

Després de Setmana Santa, els alumnes van presentar el treball i ja en aquest tercer trimestre és quan han fet el Power Point amb la presentació de diferents diapositives amb text, fotos -algunes fetes per ells mateixos, sobretot en el cas dels rius de Catalunya i Espanya- i gràfics com a suport de la seva exposició oral.

De cara a aquesta presentació davant del jurat, els pares i familiars que hi volen assistir, altres professors i companys de cicle, els tutors aprofiten per treballar amb els alumnes la dicció, vocalització i projecció de la veu. Les exposicions s’han fet en català, castella i anglès -com ha estat l’opció d’alguns alumnes de 3r i 4t que l’han feta íntegrament en llengua anglesa- i en tots els casos és una bona preparació de cara al Batxillerat.

 

Back To Top